VÍTEJTE
Miroslav Hanák, Pod Kosířem 48, Prostějov
Prohlášení o ochraně osobních údajů - podle nařízení GDPR


Zkratka GDPR (angl. General Data Protection Regulation) je nařízení EU o ochraně osobních údajů,
které vstoupí v platnost 25. 5. 2018 a nahrazuje dosavadní zákon o Ochraně osobních údajů platný v ČR.

Podnikatel Miroslav Hanák, osoba samostatně výdělečně činná, IČ: 14651149, jako zpracovatel osobních údajů,
provedla požadovanou analýzu shromažďovaných dat o zákaznících a obchodních partnerech (dále jen data),
tímto prohlašuje, že:

1) Uchovává pouze ta data, které jsou vyžadována zákonem anebo jsou nutná pro zabezpečení podnikatelské činnosti.

2) Získaná data neposkytuje žádným třetím stranám.

3) Nevyhledává a ani jinak nezískává data o zákaznících a obchodních partnerech, kromě informací z veřejných zdrojů
nutných pro zabezpečení podnikatelské činnosti. Žádným způsobem tato data neshromažďuje, nevyhodnocuje
a nepoužívá pro marketingové účely.

4) Data jsou pravidelně zálohována.

5) Po skončení spolupráce a po vypršení zákonných lhůt požadujících uchovávání dat jsou tato automaticky vymazána.
A to nejpozději po 5 letech.

Z výše uvedených bodů (zejména body 1 - 3) a podmínek stanovených GDPR vyplývá, že podnikatel Miroslav Hanák, Pod Kosířem 48, Prostějov,
NEPOTŘEBUJE ZVLÁŠTNÍ SOUHLAS ZÁKAZNÍKŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ S PODMÍNKAMI GDPR. Zmocněnce pro GDPR nemá.